2023/01/17

Jól teljesít a Magyar Államkincstár számlavezető rendszere

Cégünk, az Online Zrt. 2020. február 17-én a 4iG Nyrt. (4IG.BD) alvállalkozójaként kezdte meg a Magyar Államkincstár új számlavezető rendszerének bevezetését. A Számlavezető Rendszer funkcionalitásai két fázisban kerültek bevezetésre, aminek eredményeképpen 2022. január 1-től kezdődően a Magyar Államkincstár minden partnere számára elérhetővé váltak a Számlavezető Rendszeren keresztül nyújtott korszerű pénzügyi szolgáltatások.

Mivel foglalkozik a Magyar Államkincstár?

A Magyar Államkincstár az ország legjelentősebb pénzintézete: jelenleg 28 000 milliárd forint (mintegy 68 milliárd EUR) költségvetési forrás kezelését végzi, 2,5 millió nyugdíjas és 1,3 millió család járandóságát utalja ki havonta, amely ellátásokra kifizetett összeg 2021-ben több, mint 5000 milliárd forintot (12 milliárd EUR-t) tett ki.  A Magyar Államkincstár jelenleg több mint 900 ezer állampolgár munkabérének számfejtését végzi, és mintegy 520 ezer állampapír számla kezelésével az ország egyik legnagyobb befektetési portfolióját kezeli. A Magyar Államkincstár feladatait hatalmas apparátussal látja el: több mint 6000 főt foglalkoztató hatalmas intézmény megyei kirendeltségekkel, számos irányítási szintet tartalmazó szervezettel.

Miért volt szükség a Kincstár számlavezető rendszerének a cseréjére?

Bár a Magyar Államkincstár informatikai rendszerei megbízhatóan működtek és hónapról-hónapról gondoskodtak a juttatások kiutalásáról, de olyan régi szoftverekről van szó – köztük van olyan, ami 1997 óta üzemel – amelyek érthetően nem voltak felkészítve a pénzügyi világ új kihívásaira. A pénzügyi szolgáltatások interneten keresztüli elérése például ma már alapelvárás, és a fizetési tranzakcióknak az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) bevezetésének köszönhetően másodpercek alatt teljesülnie kell a pénzintézetek között. Mivel a kormányzat és a Magyar Államkincstár célja magas színvonalú pénzügyi szolgáltatások nyújtása az állampolgárok számára, ezért elkerülhetetlenné vált ezen régi szoftverkomponensek lecserélése.

Milyen szoftvermegoldások fejlesztésére és bevezetésére került sor?

A számlavezető rendszer cseréje a (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024) „Az adminisztratív terhek csökkentése - A 21. század családtámogatási, nyugdíj és kincstári számlavezető rendszere” projekt keretében valósult meg, amely projekt a számlavezetés mellett több informatikai rendszer cseréjét és implementációját végezte el, a projektek összehangolását az Államkincstár végezte. Cégünk ezen projekt keretében – a 4iG Nyrt. alvállalkozójaként - a következő főbb funkciók fejlesztését végezte:

  • Az Államkincstár ügyfeleinek interneten keresztüli elektronikus ügyintézését megvalósító ügyfél front-end megvalósítása.
  • A számlavezetési szolgáltatásokat megvalósító számlavezető back-office rendszer megvalósítása.
  • A számlavezető rendszer és az országos fizetési rendszerek közötti pénzforgalmi csatolók, és a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 egyéb együttműködő rendszerei felé az interfészek kialakítása.

Az ügyfél front-end megvalósításához cégünk a DigiTie rendszerünk fejlesztése során szerzett tapasztalatokat-, míg a back-office számlavezető rendszer kialakításakor a MoonSol rendszerünket fejlesztése során szerzett tapasztalatokat használta fel (https://www.online.hu/solutions). A kialakított ügyfél front-end és back-office megoldások együttesen alkotják a Magyar Államkincstár Számlavezető Rendszerét (SZR), ami egy komplex, több rendszerből álló megoldás egyik központi eleme. A bevezetés során az Államkincstár célja volt, hogy használja a pénzintézeteknél megszokott legjobb gyakorlatokat.

A Számlavezető Rendszerben olyan modern módszertanok kerültek bevezetésre, mint a munkafolyamat alapú működés, a robusztus központi tranzakciós rendszer, a könnyen generálható riportok és dokumentumok, valamint a könnyen kezelhető, átlátható ügyintézői és ügyfél front-end felület. A rendszer emellett rugalmasan fejleszthető és paraméterezhető, részben a felhasználók által is, akik akár új termékek paraméterezését is elvégezhetik önállóan.

A projektről további információk elérhetők itt:https://figyelo.hu/hirek/jol-teljesit-az-allamkincstar-uj-szamlavezeto-rendszere-181149/

Milyen előnyökkel járt a számlavezető rendszer bevezetése?

SZR ügyfél front-end

A Számlavezető Rendszer ügyfél front-end rétege több csatornán (személyes és elektronikus) történő kiszolgálást is lehetővé tesz az ügyfelek részére. Az ügyfélfelülete böngészőből elérhető, nincs szükség külön alkalmazás telepítésére. Ezen a webes front-end felületen keresztül egy modern digitális bank funkcionalitását kapják az ügyfelek, innen tudják intézni a pénzügyi tranzakcióikat (az összes hazai- és nemzetközi fizetési rendszer kapcsolatot felhasználva), illetve lekérdezhetik a korábbi műveleteik eredményét, letölthetik a kivonataikat, kimutatásaikat. A felületen a pénzügyi szolgáltatások mellett a szakrendszerekhez szükséges speciális funkcionalitások is elérhetők. Az ügyfél frontend felület jelentősen tehermentesíti az Államkincstár ügyintézőit. Az Állampénztári Irodákban (ezek az Államkincstár fiókjai) a személyes ügyintézés során a számlanyitást, rendelkező módosítást és a pénztári modult használják az ügyintézők.

SZR back-office

A Számlavezető Rendszer köztes rétegen (ESB) keresztül kommunikál a költségvetési szakrendszerrel, kiszolgálja az adattárház adatigényét, a főkönyvi rendszerbe feladja az analitikát, az elkülönített funkcionalitásoknak megfelelően használja a központi ügyféltörzset – rendszeresen frissítve saját ügyfél adatbázisát-, indítja az utalásokat, fogadja az utalásokat. 

Az intézmények részére forint és devizaszámlavezetés valósul meg, melyet elektronikus csatornákon és pénztárban lehet kezelni. Az új Számlavezető Rendszer lehetővé teszi, hogy az Államkincstár a tömeges utalásokra új, gyorsabb és biztonságosabb munkafolyamatokat vezessen be. A rendszer terhelhetőségét az első félév során több olyan nagy tételszámú kifizetési csomag is próbára tette, amit sikeresen bonyolított le az Államkincstár.

Az intézmények a saját ügyfeleik felé főleg csoportos (batch) tranzakciókat indítanak pl. bér-, jutalékok-, nyugdíj-, támogatások-, SZJA visszatérítés utalása, melyet a legegyszerűbben a szakrendszerekből kinyert fájlokból tömegesen, fájlfeltöltéssel indítják. A webes felületen egyszerre elvégezhetik a fájlok feltöltését, több különböző utalási típust is feltöltve egyben, a rendszer pedig automatikusan felismeri a megfelelő típust és a megfelelő módon végzi el az utalást. Az utalások többszíntű jóváhagyás után történhetnek meg, mind a belépés mind az utalások erős ügyfélhitelesítés mellett történnek.

Az érkeztetési oldalon már inkább az egyedi utalásfogadás a jellemző, ahol sokszor előírt határidőre történő befizetéseket kell feldolgozni, amik jellemzően a határidő napján jelentkeznek nagy tömegben. pl. társasági- és személyi adó befizetések, diákhitel törlesztések. Amennyiben az érkező pénzösszegek beleesnek a szabályozó által megadott limitbe (jelenleg 10 millió Ft alatti utalások), akkor a beérkező utalások a Magyar Nemzeti Bank által biztosított azonnali utalás/fogadás tranzakciókat menedzselő központi rendszeren (GIROInstant) keresztül érkeznek, míg az utalandó tételek esetében a Kincstár jellemzően az értéknapos utalásokat éjszakai klíringgel teljesítő InterGiIRO1 és a napközben 10 alkalommal elszámoló InterGIRO2 elszámoló rendszereket használja. A Számlavezető Rendszer a korábban említett GIROInstant előírásainak és az által nyújtott teljes funkcionalitás használatára megfelel, vagyis forint utalás-fogadásra rendelkezésre áll 7/24/365-ben, árnyékszámlavezetést végez (az ügyfél front-end esetén), másodlagos azonosítókat kezel az utalás indításhoz (utalás telefonszámra, emailcímre, adószámra, és ezen azonosítók megadása az intézmények által). A jelenleg még nem kötelező „fizetési kérelem” funkcionalitás kezelése is tesztelés alatt van, a Magyar Államkincstár döntésétől függ, hogy mikor lehet képes mind a fizetési kérelem küldésére, mind a fogadására.

A Magyar Államkincstár ügyfelei számára fontos előrelépés volt a korábbi rendszerekhez képest az is, hogy az ügyfélkivonatok elektronikusan feldolgozható változatából a korábbi speciális formátumok megtartása mellett már modern, ISO szabvány szerinti formátumban is elkészülnek a kivonatok, ami elősegítheti új feldolgozó szakrendszerek bevezetését.

További csatolók, interfészek

A bevezetés során törekedtünk arra, hogy szabványos interfészeket használjuk fel, ahol csak lehet (pl. klíring csatornák); ahol pedig új kiépítésére volt szükség, ott a modern szabványokat, megoldásokat alkalmazzuk. Így elsődleges volt az ESB keretrendszer általános használata, az XML alapú kommunikáció, illetve az ISO szabványok használata a résztvevő felek, alrendszerek között. Biztonsági oldalról a Számlavezető Rendszer mind az előírásokat, mind a kincstári oldalról előírt jóval szigorúbb igényeket is kielégíti, rendszeresen tesztelt és fejlesztett.

Mekkora volumeneket kezel a számlavezető rendszer?

A Számlavezető Rendszer jellemzői számokban:

  • 28 000 milliárd Ft költségvetési forrás kezelése
  • 3300 állami intézményi felhasználó
  • 2,5 millió nyugdíjas + 1,3 millió család + 0,9 millió közalkalmazott rendszeres juttatásainak utalása
  • 890 000 vállalkozás rendszeres járulékfizetéseinek fogadása

A Számlavezető Rendszer 2022.01.01. és 2022.11.30. között 48 ezer milliárd forint forgalmat kezelt, ami 87 millió darab küldött és fogadott tranzakciót jelent. Ez a magyarországi klíringforgalom közel 13%-a. A forgalmi érték szerinti rangsorban a Kincstár 2. helyen áll a klíringtagok között.

„A gép forog, az alkotó pihen”?

A projekttel Magyarország egyik legnagyobb számlavezető rendszere jött létre, büszkék vagyunk arra, hogy ennek részesei lehettünk!

Ezzel vége a munkának?

Korántsem.

Jöhet azon ezernyi ötlet megvalósítása, amely talán ennek a projektnek az időkereteibe nem fért bele, de szükség van ahhoz, hogy a Kincstár a legmodernebb pénzügyi szolgáltatást nyújtsa az ügyfeleinek!

Cégünk elkötelezett, hogy ügyfelei részére 21. századi megoldásokat fejlesszen és vezessen be. Akár zöldmezős pénzintézetről van szó, akár többszázezres vagy milliós állománnyal rendelkező piaci szereplőről, mind a front-, mind a back-office területén segítséget tudunk nyújtani.

Keressen minket, és egy ingyenes konzultáció keretében segítünk kialakítani az Önöknek megfelelő informatikai támogatás koncepcióját!