Jogok és feltételek

A website tartalma

Az Online Üzleti Informatika Zrt. (a továbbiakban: ONLINE) ezt a website-ot információs és kapcsolatépítő célból hozta létre és üzemelteti. 

A website teljes tartalma és megjelenése az ONLINE vagy harmadik fél - szerződés alapján az ONLINE számára átengedett - szellemi tulajdona, és mint ilyen, a hatályos szerzői jogvédelmi törvények hatálya alá tartozik. Az itt közzétett bármilyen természetű anyagot (rajzolt és fotózott állókép, animáció, film, szöveg, mindez hanggal és hang nélkül stb.) az ONLINE előzetes írásos engedélye nélkül tilos egészében vagy részben módosítani, másolni, terjeszteni, továbbítani, megjeleníteni, előadni, reprodukálni, közzétenni, licencelni, származtatott munka elkészítésére felhasználni, átruházni, lefordítani vagy eladni. 

A Progress, WebSpeed védjegyek és logók a Progress Software Corporation tulajdonai.

A SonicMQ védjegy és logó a Sonic Software Corporation tulajdonai.

Az egyéb megemlített termék- és cégnevek a jogosult cégek védjegyei. 

A weblapokon található adatok, információk, ábrák, stb. között előfordulhatnak technikai pontatlanságok, hibák. A site-on közzétett valamennyi adat tájékoztató jellegű, amelyek az ONLINE-t kötelező érvénnyel nem kötik. 

Adatvédelem 

Az ONLINE oldalait a felhasználók személyes adataik megadása nélkül látogathatják. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez vagy ha a felhasználó közvetlen kapcsolatfelvételt kezdeményez az ONLINE-nal, szükséges lehet a felhasználó néhány, a kapcsolatfelvétel természetétől függő mennyiségű adatának megadása. Az adatok megadása a felhasználó részéről mindig önkéntes. Az ezen a website-on keresztül tudomására hozott adatokat az ONLINE a hatályos magyar adatvédelmi törvények rendelkezéseit követve használja fel. 

Az első látogatás alkalmával kiválasztott nyelvet (magyar vagy angol) ún. cookie formájában tároljuk a felhasználó gépén (ha ez a szolgáltatás a felhasználó böngészőjében engedélyezve van). Ez a cookie csak a látogatók kényelmét szolgálja, bármikor törölhető a felhasználóra nézve hátrányos következmények nélkül. 

Linkek harmadik felek website-jaihoz 

A linken keresztül kapcsolt, más (nem az online.hu) domain alá tartozó helyek nem tartoznak az ONLINE ellenőrzése alá, és ezért az ONLINE semmilyen értelemben nem felelős semmilyen, linken keresztül kapcsolt helyen található tartalomért. Az ONLINE a kapcsolatokat kizárólag kényelmi célból biztosítja, és egyetlen kapcsolat sem jelenti az ONLINE egyetértését vagy felelősségvállalását. 

Az ONLINE fenntartja magának a jogot a fenti feltételek bármikori (a hatályos jogszabályok keretein belül maradó) megváltoztatására, előzetes értesítés nélkül. 

Ajánlott böngészők: Mozilla Firefox 8, Internet Explorer 9, Google Chrome