DigiTie

A pénzügyi szolgáltatások piaca átalakul

Az elmúlt években számos olyan technológia (pl. mobileszközök, big data, mesterséges intelligencia, API-k) alkalmazása terjedt el, amelyek lehetővé teszik új, innovatív pénzügyi szolgáltatások nyújtását, az ügyfelek 7x24 órában történő, helyfüggetlen, egyszerű és automatizált kiszolgálását. Ezek a változások átalakították a fogyasztói szokásokat, és lehetővé tették a technológai szolgáltatók (a FinTech és BigTech cégek) megjelenését a pénzügyi szektorban. Az új szereplők belépése új üzleti együttműködési modelleket hívott életre: ma már tipikussá vált a bankok és a FinTech cégek együttműködése, amelynek keretében több szolgáltató közös, az informatikai rendszerek szintjén összehangolt szolgáltatást nyújt az ügyfelek részére (pl. internetes vásárlás áruhitel felvételével összekötve).

Digitális bankolás

A trend egyértelmű. A következő 5 - 10 évben a bankoknak és egyéb pénzügyi szervezeteknek az összes szolgáltatásukat  elérhetővé kell tenniük az ügyfeleik és partnereik számára 7x24 órában, automatizáltan, bármilyen elektronikus csatornán keresztül (pl. internet bank, mobilbank, API-k). Ez a digitális bankolás világa (open banking, vagy digital banking).

Ez a változás informatikai szempontból óriási kihívás elé állítja a legtöbb pénzintézetet. A pénzintézetek jelenlegi alaprendszerei jellemzően képtelenek a 7x24 órában történő kiszolgálásra, mert naponta olyan zárási folyamatokat futtatnak (pl. kamatszámítás, számlák közötti elszámolás), amelyek időszakában ezen rendszerek a külvilág számára gyakorlatilag elérhetetlenek.

Ebben segít a DigiTie.

A DigiTie

A DigiTie olyan 7x24 órás működésű szoftver, amely elektronikus csatornák széles körét kezeli (pl. mobilbank, API-k) , és képes a banki alaprendszerek által támogatott komplex szolgáltatások önálló nyújtására (pl. számlavezetés és tranzakció kezelés, hitelezés, betétkezelés) még akkor is, ha banki alaprendszerek nem elérhetők.

Az önálló, komplex kiszolgálás a DigiTie egyik legnagyobb előnye.

Az elektronikus csatornákat kiszolgáló szoftverek többsége inkább csak közvetít az ügyfelek / partnerek szoftverei (pl. mobilbank, webshop) és a banki alapszoftverek között, de a banki alapszoftverek elérhetetlensége esetén önálló kiszolgálásra csak rendkívül korlátozottan alkalmasak (pl. jellemzően csak egyenleg- és számlainformáció adatokat adnak ki). A DigiTie teljesen más. A DigiTie a rendszerek közötti közvetítés mellett képes önállóan, 7x24 órában olyan komplex szolgáltatást nyújtani, mint a folyószámla egyenlegek kezelése és az azonnali fizetések (HCTInst / SCTInst) kiszolgálása. A DigiTie igény szerint önállóan képes akár egy teljes hitelértékesítési folyamatot végigvinni. A DigiTie-t képessé tehetjük gyakorlatilag bármilyen core banki szolgáltatás nyújtására, és a háttér-rendszerek konzisztenciájának fenntartása érdekében a banki alaprendszerekkel történő későbbi szinkronizációra.

A DigiTie szolgáltatási koncepcióját a következő ábra mutatja be.

A DigiTie képes direkt elektronikus ügyfélcsatornák biztosítására, mint amilyen a mobilbank vagy az internetbank, de szabványos interfészeken (API-kon) keresztül ki tudja szolgálni a pénzintézet partnereitől érkező megbízásokat és lekérdezéseket.

A DigiTie által támogatott szolgáltatások köre - a MoonSol rendszerhez hasonlóan - igény szerint testreszabható: ha például egy adott pénzintézet már rendelkezik jól bevált és az ügyfelek által megszokott internetbanki megoldással, akkor a DigiTie pl. csak az indirekt elektronikus csatornákat fogja kezelni. 

A DigiTie testreszabhatósága miatt lehetséges a szolgáltatások fokozatos kinyitása a külvilág felé, így megoldható, hogy egy hitelintézet első körben például csak a 2366/2015 sz. PSD2 direktíva szerinti kötelező szolgáltatásokat (fedezet lekérdezés, online megbízásos átutalás, számlainformáció-lekérdezés) tegye elérhetővé,  amit később számos szolgáltatás követhet, így pl. az azonnali fizetés (HCTInst / SCTInst), vagy az online hitelezés. 

A rugalmas testreszabás további előnye, hogy a DigiTie igény szerint lehet egyedi vagy egységes. Számos partnerünk preferálja, hogy az általa használt DigiTie megoldás legyen “dobozos”, más ügyfelek által is használt, ezért olcsóbb szoftvermegoldás, míg mások ragaszkodnak a drágább, de versenyelőnyt biztosító egyedi fejlesztésekhez. A DigiTie - a MoonSol rendszerhez hasonlóan - egyedi módon tudja kombinálni ezeket a “közös” és egyedi elemeket.

A DigiTie költséghatékonyan üzemeltethető. Az adott pénzintézet igényei szerint a DigiTie-t telepíthetjük helyben, az adott pénzintézet informatikai infrastruktúrájában, vagy a DigiTie elérhető központi üzemeltetésben, Software as a Service szolgáltatásként. Ebben az utóbbi esetben is önálló DigiTie példánnyal fog rendelkezni a pénzintézet, ennek az üzemeltetését azonban cégünk oldja meg.

A DigiTie egyes moduljainak bemutatását ld. később.

Miért érdemes a DigiTie-t választani?

...mert:

  • A DigiTie képes komplex szolgáltatások önálló, 7x24 órában történő nyújtására. A piacon elérhető legtöbb megoldással ellentétben a DigiTie a banki alaprendszerek támogatása nélkül önállóan tud nyújtani olyan komplex szolgáltatást, mint a hitelezés vagy betétkezelés. Ez lehetővé teszi, hogy a pénzintézet bármilyen szolgáltatást kiajánljon a partnerei felé, amivel a pénzintézetek közötti versenyben előnyre lehet szert tenni, és növelni a bevételeket.
  • A DigiTie által támogatott szolgáltatások köre fokozatosan bővíthető. A DigiTie választása esetében nincs szükség minden szolgáltatás implementálására, így pl. ha egy pénzintézet egyelőre csak a PSD2 által kötelezően előírt szolgáltatások megnyitását tervezi, az önállóan megvalósítható. Ennek köszönhetően a DigiTie ésszerű költségek mellett bevezethető, és az üzleti lehetőségek figyelembevételével később fokozatosan bővíthető.
  • A DigiTie hosszú távon jó befektetés. Számos pénzintézet a PSD2 lekérdezéseket kiszolgáló API-kat a meglevő internetbanki alkalmazásaiba tervezi beépíteni. Ezek az alkalmazások azonban zömmel képtelenek pl. az azonnali fizetések kiszolgálására, így újabb rendszerek beszerzésére, integrálására, összehangolására lesz szükség. A DigiTie-ba történő befektetéssel egy hosszú távon fejleszthető szoftverre tesz szert a pénzintézet.
  • A DigiTie üzemeltetése kiszervezhető, ezáltal csökkenthető a pénzintézet saját informatikai / üzemeltetői csapatának a leterheltsége.


Modulok


DigiTie PSD2

A DigiTie PSD2 modul a DigiTie szoftveralkalmazás olyan testreszabott változata, amelynek támogatást ad a hitelintézeteknek ahhoz, hogy a 2366/2015. számú un. PSD2 direktíva által előírt szolgáltatásokat (fedezet lekérdezés, megbízásos online átutalás, számlainformáció lekérdezés). A DigiTie PSD2 a core banki rendszereket és a FinTech cégeket (TPP, Third Party Provider) összekötő modul, amely 7x24 órában képes a felhasználók (PSU, Payment Service user) megbízásait fogadni, feldolgozni és továbbítani. A modul képes a legelterjedtebb PSD2 szabványok (OpenBankingUK, NextGenPSD2, STET) szerinti kommunikációra.

Tovább


DigiTie Instant Payment

Megoldás azonnali fizetéshez A DigiTie SCTInst modul a DigiTie banki platform olyan testre szabott modulja, amivel az azonnali fizetési rendszerekhez való csatlakozás megvalósítható. Ilyen rendszer lehet a nevet ihlető SCT Inst sémán alapuló rendszer, de tetszőleges más sémához is illeszthető, így például megoldást lehet olyan országokban, ahol más nemzeti valuta van. A modul képes a bank ügyfélcsatornái felől fogadni az azonnali átutalási megbízásokat, azokat gyors átfutási idővel eljuttatja a kedvezményezett bankja felé a releváns központi azonnali fizetési rendszeren keresztül, vagy bankon belül utalások esetén maga is el tudja végezni az elszámolást.

Tovább


Kapcsolódó tanulmányok


DigiTie brosúra

2018/10/05 - Brochure (HU)

DigiTie brosúra

A DigiTie rendszer a pénzintézetek ügyfelei és partnerei számára elektronikus csatornákon keresztül, 7x24 órában elérhetővé teszi a pénzintézet tetszőleges szolgáltatását, így például a PSD2 által előírt szolgáltatásokat, az azonnali fizetést, a hitelezést vagy a betétkezelést. A brosúra áttekintést a DigiTie legfontosabb jellemzőiről.

Letöltés DigiTie brosúra (4.5MB pdf)


A DigiTie SCT Inst megoldás bemutatása

2018/05/04 - Brochure (HU)

A DigiTie SCT Inst megoldás bemutatása

A DigiTie SCT Inst lehetővé teszi bankok számára az európai azonnali fizetési rendszerekhez (SCT Inst) történő csatlakozást. A azonnali fizetési rendszerek képesek a fizető és a fogadó fél közötti átutalások rendkívül gyors, legfeljebb 10 másodperc alatti végrehajtására. Erre a szolgáltatásra alapozva új, innovatív fizetési módok fejleszthetők ki. Ez a szakmai anyag áttekintést nyújt a DigiTie SCT Inst megoldás legfontosabb jellemzőiről.

Letöltés A DigiTie SCT Inst megoldás bemutatása (737KB pdf)